Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jacob Winsløw (1698-02-25)

LÆGE J. WINSLÖW TIL ARNE MAGNUSSON. Leiden, den 25. Februar 1698 st. nov. udi største hast.

Trykt efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Monsr. Arne Magnussen Secretaire« etc. »At aflegge hos Mr. Bendixen udi Posthuset.«

Monsieur.

Hans kiærkomne af dato 22. Jan. blef mig først tilstillet i fredags ved Monsr. Kempe, som kom fra Amsterdam oc hafde været udi mit forrige logemente der. Fornemmer ugierne her af, at min sidste dateret sidst udi forleden Novembr. (d. v. s. 4. dec.) tillige med trende bøger, Monsr. Worm committerede, ere endnu ej indhendiget. Den eene lille bog var for Hans Excellence, de tvende andre for Monsieur self, nemlig Gibson in 4to, oc Olaus Magnus in 8vo. De andre gik meget højt ofver gifne commission, i synderlighed de MSS, af hvilke hvert gik op mod en 6 Rixdler. Oc kiöbmændene til disse bød absolutissime, i hvor højt de skulde hafve gaaet. Monsr. Worm rejste strax herfra hiem ad i de samme dage. Giør mig hiertelig ont, at jeg ikke bekom Hans sidste der jeg endnu var i Amsterdam, hvor mand finder bedre oc mere inventieuse Kaabbestikkere end her. Har ikke desmindre consuleret de fornemste bogførere her, som alle viser mig til Amsterdam. De sagde ellers, at sligt kunde ej forrettes, førend jeg viste paa hvad maade liebhaberen self vilde ohngefehr hafve den invention dirigeret, saa som her findes atskillige nette editioner paa de samme figurer baade in folio, qvarto, octavo etc. som saaledes alleene oc for sig self selges. [Her]foruden maatte et maal paa lengden oc breeden ofver sendes. Skal i[mi]dlertid ej manquere paa min skyldige omhyggelighed her udi, saa snart [som] Canalerne blev aabne igien at mand kand gaa med skøjten for at [be]komme videre underretning herudi. Skrifver derfor dette under uforvarendes tilbøden Couvert, saasom dette ufuldkomne svar er ingen bekostning værd: alienist at Monsieur ingen mistank skal hafve om min efterladenhed for at tiene ham. De andre omskrefne bøger er oc bedre at bekomme i Amsterdam end her, hvilke jeg oc skal tage i act, item og det begeerte hos Wetsteen. Skal med første post opvarte Hans Excellence, efter gifne ordre. Jeg lenges her fra alle dage, saasom her er intet stort meer til min avantage, oc derimod en usigelig dyr tæring i denne haarde vinter, som baade crumena curta, oc consequenter corpus har faaet at finde, et s. 695 quidem ad extrema, i hvor vel mand lefver privatissimé. Sluter saa med al velstands ønske, oc forsikring om min tienstferdige redebonhed. faar jeg videre information inden første post, skal jeg under Monsr. Lerches Couvert lade vide. Beder imidlertid at jeg stedse maa recommenderes

Monsieur Vôtre tres-humble serviteur
J. Windslow.

P. S. Monsr. Foss lader flittigst helse og undskylde, at hand ej har skrevet ham til, saa som Monsieur skulde hafve givet ham ordre ej at skrifve førend Monsieur skrev først til ham. Monsieur Kemp lader oc helse. Ignosce picturæ vere brumali.