Danmarks Breve

ARNE MAGNUSSONS PRIVATE BREVVEKSLIN...

ARNE MAGNUSSONS
PRIVATE BREVVEKSLING

UDGIVET
AF
KOMMISSIONEN FOR
DET ARNAMAGNÆANSKE LEGAT

GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

KØBENHAVN 1920 KRISTIANIA

s. II TRYKT HOS J. JØRGENSKN & CO (JVAR JANTZEN).

s. III Efter at den af dr. Kr. Kålund besørgede, af Carlsbergfondet bekostede udgave af Arne Magnussons Embedsskrivelser og andre offentlige aktstykker samt hans Brevveksling med Torfæus (þormόður Torfason) var tilendebragt i året 1916, vedtog Kommissionen at fortsætte dette udgiverarbejde med at offentliggöre Arne Magnussons øvrige brevveksling. Dr. Kålund påtog sig også udgivelsen af denne og havde inden sin død d. 4. juli 1919 ikke blot fuldført indsamlingen af hele materialet og gjort dette trykfærdigt, men der forelå omtrent 34 ark trykte. Efter hans død blev trykningen fortsat, idet korrekturen blev besørget af undertegnede medlem af Kommissionen, prof. Finnur Jόnsson. Sikkert vilde dr. Kålund have skrevet en indledning til denne udgave, men ved hans død var en sådan ikke påbegyndt. Da Kommissionen fandt, at der burde tilføjes et navneregister til bindet, er et sådant blevet udarbejdet af stud. mag. Jόn Helgason.

København i november 1920.

Johannes C. H. R. Steenstrup.

Finnur Jόnsson.

Sofus Larsen. Kr. Erslev.

Verner Dahlerup.

s. IV