Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1808-05-18)

Fra Grundtvig.
(Med „Maskeradeballet", den 18de Mai 1808.)

Med bange Anelse jeg stirred
Paa Fremtids dunkle Runestav;
De Dværge Runerne forvirred,
Og Øjet sank i Danmarks Grav,
Og Øret hørte sælsomt lyde
Det høje Sørgekvad i Nord.

Det var det, som jeg vilde tyde,
Og vække — om jeg kunde — Nord.

For Synet skjalv jeg selv og bad
Alfader, at det Sørgekvad
Ej sjunges maa i lange Tider.

Men — Kraften sover, hyppig groe
De Edderurter. — Tør jeg troe,
At ej det hen mod Aften lider?

O, troer Du, Kraften vaagne kan
Og stolt fornye de svundne Dage,
At Solen har for Danmarks Land
En varig Straale end tilbage, —
Da deel med mig din føde Tro!
Og Trøst og Haab og salig Ro
Skal Frygten af min Barm udjage.

1*