Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1827-03-07)

Fra Molbech.
Onsdag. 7. Marts. [1827]

Dersom De siden vi taltes ved skulde have erindret og optegnet nogle af de omtalte danske imperativiske Sammensætninger, vilde De forbinde mig ved at meddele mig samme inden Løverdag, da jeg dog engang maa besvare Hr. Grimm’s to Breve. Jeg eftersaae forleden en dansk Orddannelseslære af Raskianeren Petersen; men fandt aldeles intet om dette Slags Ord.

De af saadanne, jeg deels har erindret, deels sidst med Dem blev opmærksom paa, og [har] optegnet ere: Hug-af, Riv-ihjel, Ryk-ind, Slik-mund, et Spil-op, Spring-om, Staa-bi, Stød-af, Tag-feil-af (som nok er sieldent) Tør-af, Bæk-op. — Herhid høre og, skiøndt ikke egentlige substantive Former, at lege tag-fat og at spille Skrab-Næse.

Af Nom. Propr. har jeg erindret: Spring-forbi, Skuk-efter og Snap-op (et lille Huus ved Frederiksberg.

Hvad De videre skulde kunne bidrage til dette lille Specimen, vilde været meget kiærkomment for

Deres hengivne Ven
C. Molbech.

Den længe ventede Conybeare er endnu ei ankommen; men kan ventes med første Skibsleilighed sra Kiel.

[Paa Bagsiden af Brevet har Grundtvig optegnet følgende Sammensætninger:]

Tryk-sexten. Fyg-om-By. Stam-i-Hak. Tak-for-sidst. Drys-for-nøs [?]. Kiør-i-Hop. Slik-om-Bredde. Slæb-Hæl. Riv-af. Ryk-ud. Skrab-sammen. Skriv-sammen. Slug-Hals. s. 154 Sving-om. Vink-op. Kiør-ind. Kig-Hul. Spring-fire. Brum-Basse. Skrig-Hals. Skrup-Høvl. Snap-Hane. Snus-Hane. Snig-Vei. Kip-hat.