Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1831-09-02)

Fra Molbech.
Fredag 2. Sept. 1831.

Kiære Grundtvig!

Ikke lidet overrasket blev jeg ved i Aftes at høre af min Kone, at De allerede er kommen tilbage fra Deres 3die Opdagelsesreise til England — som jeg dog tænker ikke hos Dem, som hos Cook, bliver den sidste; siden den aldeles tilstrækkelige Grund, hvorfor Cook ikke seilede tiere omkring Jorden, hos Dem ikke finder Sted. Det giør mig ondt at s. 178 høre, at De i England ikke har befundet Dem vel; men saaledes er det gaaet mig og mange flere i Danmark; jeg har i Sommer været saa længe og saa alvorlig fyg, som ikke tilforn i mit Liv. Jeg formoder, De har anstrenget Dem for meget, og siddende spiist for meget Beef, eller med en Inversion: for meget siddende spiist Beef; thi det sidste er vel det sandeste. Nu derimod tænker jeg, det vil blive bedre; og for at forvisses om, that you are not only at home, but very well at home — vilde jeg foreslaae min Ven at tage til Takke hos os i Morgen (Løverdag) Middag Kl. 2½ (hvilken Tid bedes observeret.) Det vil ikke allene fornøie mig meget, som stedse, at see Dem her hos os; men De vil endog giøre mig en særdeles Tieneste ved at komme; som nærmere mundtlig skal blive expliceret.

12

Jeg beklager, at De har fundet Deres Familie atter som Febricitanter, og ønsker god og hurtig Bedring, næst venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Molbech.