Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1832-08-20)

Fra Molbech.

Kiære Ven!

Da jeg seer, at De vil fordybe Dem i Hieroglypherne og Mumiegravene, som De vel ikke saa snart kommer op af igien, vilde jeg give mig den Frihed at underrette Dem om, at jeg om en 8—10 eller 12 Dage endelig til Udarbeidelse af en Forelæsning skulde bruge Champollion's Précis du Système hieroglyphique, tilligemed flere Bøger denne Sag vedkommende; hvorfor De vel er saa god til den Tid at overlade mig samme. Hos mig vil den blive afbenyttet omtrent i en Tid af en Uge.

Min Kone, som i nogen Tid har været paa Frederiksberg, s. 179 er i Eftermiddag kommen ind til Byen. Jeg haaber saaledes, De snart en Aften besøger hende, og tillige

Deres hengivne Ven
C. Molbech.

Mandag 20. Aug. 32.