Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1837-10-07)

Fra Molbech.

Dersom De kunde beqvemme Dem til at gaae den lange Vei hid ind fra Christianshavn, for at drikke Thee s. 183 hos min Kone imorgen (Søndag) Aften Kl. 7½, og tilbringe et Par Timers Tid eller tre hos os, vilde det meget fornøie

Deres gamle Ven
C. Molbech.

Løverdag E. M. Kl. 2, d. 7de Oct. 1837.