Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1839-02-11)

Fra Molbech.

Kiære Ven!

Tillad at jeg anbefaler indlagte Plan Deres Opmærksomhed, og udbeder mig videre Tilladelse til engang i Eftermiddag at høre Deres Mening og Betænkning om eet og andet i samme. At jeg allerede længe har tegnet Deres Navn iblandt de stiftende Medlemmer i den omhandlede Forening, behøver jeg neppe at bemærke. Et organiserende Møde vil med det allerførste blive holdt. Plura coram!

Deres hengivne Ven
C. Molbech.

Fastelavnsmandag. 11. Febr. 1839.

S. T. Hr. Pastor Grundtvig.