Danmarks Breve

NAVNEREGISTER (Numrene betegne Side...

s. 237 NAVNEREGISTER
(Numrene betegne Sidetallet.)

Aagaard, H. H., Ejer af Iselinge. 38, 156, 157, 231.

Adler, Frue g. m. Cabinetssekretær J. G. A. A. 226.

Agardh, C A, svensk Botaniker og Teolog. 193.

Aldridge, Ira, Neger-Skuespiller. 84.

Alexander den store. 113, 179.

Andersen, H. C., Digter. 75, 151.

Andræ, C. C. G., Minister. 145, 177, 231.

Ankiær, S., Militær, Rigsraadsmedlein. 177.

Anna, Prinsesse af Preussen, g. m. Prins Frederik af Hessen. 109, 132, 133.

Arentzen, Kr., Literaturhistoriker. 68.

Arnim, Fru v. Bettina g. m. Digteren L. A. v. A. 75.

Arwidson, A. I., svensk Forf. og Bibliotekar. 205, 210.

Atterbom, P. D. A., svensk Digter. 19, 195, 207, 221.

Baggesen, J., Digter. 44.

Balle, Staldmester paa Glücksborg. 165.

Bang, O., Læge. 171.

Bang, P. G., Jurist, Politiker. 185.

Barfod, P. Fr., Forfatter, Politiker. 68.

Bargum, L. C. H., Advokat, Politiker. 175, 176.

Baudissin, I. F. C. til Borstel, Greve, Rigsraadsmedlem. 230.

Bayle, P., fransk Filosof. 138.

Benedix, R., tysk Lystspildigter. 65.

Beskow, B. v., Baron, svensk Digter. 205, 209, 221.

Bielke, H. F. R., Diplomat. 70, 76.

Bille, St. A., Marineminister. 71, 72, 130, 185.

Bille-Brahe, H., Greve, Diplomat. 64, 66.

Blixen-Finecke, C. F. A. B., Baron, Politiker. 224, 225, 231.

Blommer, N. J. 0., svensk Historiemaler. 54, 55.

Bluhme, C. A., Minister. 21, 29, 30, 68, 130, 177.

Blücher-Altona, Greve, Hofchef hos Enkedr. Caroline Amalie. 216, 223, 225.

v. Bohlen, tysk Forf. 116.

Bornemann, J. A., Teolog. 68.

Brahe, Tyge, Astronom. 32, 38, 211.

Brandt, formentlig Chr. B., Historiker. 1733—80. 9.

Bredahl, C. H., Digter. 140.

Brinckmann, H. R., Overappelationsraad. 142.

Broberg, C. A., Handelsmand, Etatsraad. 177.

Broman, svensk Grosserer. 210.

Brosbøll, C., Forfatter. 81.

Brunius, C. G., svensk Kunsthistoriker og Arkitekt. 134, 152, 155, 192, 193, 194, 207, 230.

— Frue, g. m. ovenstaaende. 192, 193.

— Magister, Søn af ovenstaaende. 230.

s. 238 Brunius, Frederik, Søn af ovenstaaende. 230.

— Vilhelm, Søn af ovenstaaende. 230.

Bræstrup, C. J. C., Politidirektør. 78, 111.

Brøchner, H., Prof. i Filosofi. 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 26, 27, 39, 45, 46, 59, 64, 68, 96.

Brøndsted, P. O., Arkæolog. 148.

Bugge, Th., Astronom. 211, 212.

Bystrøm, J. N., svensk Billedhugger. 200, 205.

Bølling, I. A., Bibliotekssekretær. 44, 77, 81, 86, 138, 188.

Børjesson, J., svensk Bigter. 221.

Bøttiger, C. Y., svensk Digter. 209.

Canrobert, fransk Marchal. 224.

Carl V, tysk Kejser. 121.

Carl XII, svensk Konge. 179.

Caroline, Arveprinsesse. 13, 133, 169.

Caroline Amalie, Enkedronning efter Chr. VIII. 28, 45, 62, 63, 72, 109, 131, 133, 180, 181, 182, 186, 223, 224, 225.

Castenskiold, Kammerherre. 224.

Cervantes, spansk Digter. 167, 173, 178, 183, 190.

Chalybæus, H. M., Dr. phil., Prof. i Kiel. 112.

Charlotte, Landgrevinde af Hessen. 45.

Christian VII. 30.

Christian, Prins af Glücksborg, senere Christian IX. 21, 22, 28, 29, 30, 132, 169, 172, 224, 225.

Christiansen, B. C. S., Dr. jur., Prof. i Kiel. 80.

Clausen, H. N., Teolog, Politiker. 21, 68, 77, 78, 82, 146.

Cornelius, P. v., tysk Maler. 75.

Correggio, italiensk Maler. 64.

Cygnæus, F., finsk Digter. 218.

Dahlstrøm, F. C. E., Stiftamtmand. 37.

Dankwart, F. C. E. T. C., Geheimeraad. 32, 45, 132, 150, 151, 185, 196, 213, 216, 217, 218, 219, 224.

Danner, L., Grevinde, g. m. Frederik VII. 11, 21, 129, 130, 131, 135, 141, 202.

Dante Alighieri, italiensk Digter. 2, 3, 4, 9, 18, 19, 27, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 52, 56, 64, 66, 67, 107, 112, 113, 117, 120, 125, 137, 139, 147, 150, 153, 160, 171.

Deichmann, Jacob, Boghandler. 99, 101, 105, 195.

— Bolette, g. m. ovenstaaende. 10, 149, 228.

— Hanne, Søster til J. D. 10, 149, 219.

Defoe, engelsk Forf. 189.

Dirkinck, C. P. H. M. W., Frih. af Holmfeldt, polit. Forf. 31, 135.

Dockum, C. E. v., Søofficer. 71.

Dressel, Dr. 50.

Dreyer, Frk., Hofdame hos Grevinde Danner. 22.

Dreyschock, A., tysk Pianist. 132.

Du Bois, H. C., hollandsk Ministerresident. 223, 225, 226.

Dumreicher, C. O., Overappellationsrets-Præsident. 63, 227, 236.

Erik XIV, svensk Konge. 125, 214, 218, 220, 221.

Ewald, Joh., Digter. 11, 140.

Ewerløf, F. A., svensk-norsk Generalkonsul. 63, 109, 117, 141, 196.

Fabricius, F., Bibliotekar. 100.

Falbe, A. U., Oberst. 83, 124.

s. 239 Fenger, C. E., Læge, Politiker. 177.

Ferdinand, Arveprins. 28, 30, 133, 164, 169, 225.

Ferslew, C. L., kgl. Skuespiller. 118.

Fielding, H., engelsk Forf. 189, 190.

Flor, Chr., Professor. 175.

Fogelberg, B. E., svensk Billedhugger. 205.

Fontenelle, B., fransk Forf. 162.

Forchhammer, J. G., Kemiker og Geognost. 134.

— P. W., Dr. phil., Prof. i Kiel. 111.

Frederik VII. 21, 22, 29, 30, 45,

77, 78, 109, 125, 131, 135, 157, 158, 159, 160, 192, 202, 223.

Frederik, Prins af Hessen. 132, 133, 185.

Friedlænder, Dr., tysk Arkivar. 75.

Fries, Elias, svensk Botaniker. 209.

Fryxell, A., svensk Historiker. 125, 133, 205.

Frølich, L., Historiemaler. 186.

Gardie, de la, svensk Greve. 197.

Geffroy, A. M., fransk Historiker. 111.

Gejer, E. G., svensk Historiker. 125.

Genberg, P., svensk Biskop. 196, 199, 202, 204.

Gerlach, L., preussisk General. 75.

Gertner, I. V., Portrætmaler. 174.

Gervinus, G. G., tysk Literaturhistoriker. 48.

Gleerup, C. V. G., Bogholder i Lund. 155.

— Frue, g. m. ovenstaaende. 192. Glücksborg: Hertug Carl. 112, 165, 175, 186, 191, 192.

— Hertuginde Wilhelmine. 165, 175, 186, 221, 222.

Glücksborg: Prins Frederik. 165, 169, 186.

— Adelheid, g. m. Pr. Frederik. 165, 186.

Goethe, J. W., tysk Digter. 19, 72, 75, 162, 187.

Grimm, I. L., tysk Sprogforsker. 58.

Grundtvig, N. F. S., Biskop, Digter. 45, 69.

Grævius, J. G., hollandsk Filolog. 138.

Grønblad, Dr., finsk Historiker. 12.

Grønlund, Forpagter. 120.

Guldberg, Høegh-, F., Digier. 140, 141.

Gustav I Vasa, svensk Konge. 125, 220.

Gøtz, E. F., Dr. med., Prof. i Kiel. 233.

Hage, H., Politiker. 101.

— Joh., politisk Forf. 101.

Hall, C. C., Jurist, Minister. 37, 68, 134, 231, 232.

— A. M., Frue, g. m. ovenstaaende. 134, 141, 232.

Hamilton, svensk Greve. 197.

Hammerich, M. I., Prof., Skolemand. 27, 38, 232.

— A. M., Frue, g.m. ovenstaaende. 23, 27, 38, 94, 117, 232.

Hans, Kong. 12.

Hansen, C. F., General, Krigsminister. 37, 45, 109, 139, 145, 164, 172, 185.

Hansteen, M. F., Kancelliraad, Prokurator. 89.

Hauch, J. C., Digter. 28, 32, 38, 41, 140.

Hegel, F., Boghandler. 31, 121, 139,, 163.

Heiberg, J. L., Digter. 31, 64, 79.

s. 240 Heiberg, J. L., Skuespillerinde, g. m. ovenstaaende. 10, 63, 117.

Heinzelmann, L. G., Overpræsident i Altona. 142.

Heise, C. J., Præst og Oversætter. 226, 227.

Helgesen, H., Kommandant i Rendsborg. 83.

Herholdt, J. D., Arkitekt. 15.

Hermansen, C., Teolog. 82.

Hildebrand, E., svensk Arkæolog, Rigsarkivar. 121, 205, 210.

Hill, svensk Professor. 192.

Hiort, P., Lektor. 31, 228, 230.

Holberg, L., Komedieforfatter. 189.

Holst, W. C., kgl. Skuespiller. 23.

Holstein-Holsteinborg, L., Lehnsgreve. 177.

Horatz, romersk Digter. 179.

Hornemann, E., Læge. 234.

Hwasser, I., svensk Prof. 209.

Hørberg, P., svensk Maler. 105.

Høyen, N. L., Kunsthistoriker. 145.

Høst, A. F., Boghandler. 141.

Ingemann, B. S., Digter. 17, 115.

Irminger, C. L. C., Søofficer, Adjudant. 78.

— Fru. 149.

Jeffreys, Lord, engelsk Forf. 189.

Jerichau, J. A., Billedhugger. 78, 83, 148, 180.

— E. M. A., Frue, Malerinde, g. m. ovenstaaende. 38, 78, 127, 140, 180, 181, 182.

Johansen, Præst ved Petri Kirke. 216.

Juel, J., Portrætmaler. 11.

Juul, E. C. G., Forf. 11.

Jürgensen, C., Matematiker, Professor. 211.

Kannegiesser, C. L., tysk Digter og Oversætter. 153.

Kant, E., tysk Filosof. 162.

Kaufmann, H. A. T., Oberst, Kammerherre, Curator i Kiel. 142, 145, 148, 156, 175, 187, 218, 222, 236.

Kierkegaard, Søren, teol. Forf. 188.

Kirchhoff, J. N. A., Borgmester i Kiel. 126.

Kirchner, Prof. med. i Kiel. 80.

Klemming, svensk Bibliotekar. 205.

Klopstock, F. G., tysk Digter. 162.

Knuth, F. M., Lehnsgreve, Minister. 14, 68.

Koch, J. H., Conferensraad, Arkitekt. 27, 63.

Kockum, Tobaksfabrikant i Malmø. 154.

Koefod, Kammerherre. 219.

Koefoed, H. J., Generalauditør og Højesteretsassessor. 202, 219.

Kønigsløv, tysk Violinist. 110.

Kossel, I. D., Amtmand, Rigsraadsmedlem. 175.

Krabbe, O., General. 165.

Kraft, J., Filosof, Matematiker. 211.

Krieger, A. F., Jurist, Politiker. 31, 134, 231.

Krogh, G. C. v., General. 143, 148.

Landgreve Wilhelm af Hessen. 72, 78, 132, 133.

Lang, Præst. 10.

Lange, H. W., Teaterdirektør. 23.

Lange, M., Overpræsident. 38.

Lanzenau, F. M., preuss. Generalmajor, tidl. Minister i Kbhvn. 66.

Larsen, J. E., Justitiarius, Politiker. 29, 68, 202.

Lautrup, J. H., Biskop. 194.

Lech, Konsul i Helsingborg. 82.

s. 241 Lehmann, F. H. W., holstensk Advokat. 187.

Lengnick, J. C. L., Genealog. 188, 189.

Levetzau, I. G., Hofmarskal. 77, 78.

Lidner, B., svensk Digter. 218.

Liebenberg, C. C. B., Højesteretsassessor. 110, 202.

Liebenberg, F. L., Literat. 140, 141.

Lindberg, Auditeur. 190.

Longomontanus, C. S., Astronom, Matematiker. 211.

Lovén, N., svensk Forf. 18, 232.

Lovise, Prinsesse, g. m. Prins Christian af Glücksborg. 29, 72, 224.

Ludvig, Konge af Baiern. 6.

Lüdemann, C. P. M., Prof. og Kirkeraad i Kiel. 76, 143.

Lütken, I. C., Professor, Lektor i Sorø. 195.

Løvenskiold, Baronesse, g. m. H. F., Baron til Løvenborg. 2.

Madvig, I. N., Filolog og Politiker. 23, 68, 69, 77, 146, 156, 177.

Mannerskants, svensk Kaptejn. 198.

Mariane, Prinsesse, Frederik VII’s anden Hustru. 110.

Marie Sophie Frederikke, Enkedronning efter Frederik VI. 28.

Martensen, H. L., Biskop. 216, 223.

Massillon, J. B., fransk Forf. 63.

Meldahl, F., Arkitekt. 15.

Moebius, Dr. 118.

Molbech, Hans L., C. M..s yngste Søn, Landmand. 85, 102, 105, 120, 148, 149, 155, 159.

— Julie, C. M.s Søster. 90, 94, 105.

Molin, J. P., svensk Billedhugger. 200.

Moltke, A., Lehnsgreve. 208.

— C., Greve, Statsmand. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 57, 59, 61, 69, 78, 109, 127, 130, 141, 151, 163, 181, 191, 225.

— Malvina, g. m. ovenstaaende. 45, 172.

— Anna, Datter af ovenstaaende. 110.

— F., Greve. 208.

— W. (Espe), Greve. 23, 225.

— Greve, dansk Minister i Paris. 213.

— Grevinde, g. m. ovenstaaende. 213, 214, 223.

Monrad, D. G., Biskop og Politiker. 68, 194.

Morin, fransk Konsul i Kiel. 80.

Munch, A., norsk Digter. 124, 221.

Müller, Paludan-, C. P., Historiker. 23.

— F., Digter. 32, 43, 56, 57, 63, 100, 113, 115, 116, 117, 118, 140, 150, 153.

Müllenhoff, C. Y., Dr. phil., Prof. i Kiel. 96, 175.

Münter, B., Dr., Holmens Provst. 37. Mynster, I. P., Biskop. 37.

Nathanson, M. L., Redaktør. 100.

Naumann, Professor i Lund. 155.

Neergaard, N., Forf. og Politiker. 22, 29.

Newton, I., engelsk Naturforsker. 162.

Nicolaus, Kejser af Rusland. 30.

Nielsen, N. P., kgl. Skuespiller. 11, 38.

— A., g. m. ovenstaaende. 38.

Nystrøm, svensk Arkitekt. 155, 205.

— Frue, g. m. ovenstaaende. 154.

— svensk Intendant. 209.

Olufsen, C. F. R., Astronom. 194, 211.

s. 242 Oppermann, L. H. F., Matematiker og Sprogmand. 23.

Orfei, Greve, italiensk Embedsmand. 35.

Oriolla, A. H., Greve, preuss. Gesandt i København. 185, 216, 225, 230.

Oscar I, Konge af Sverig-Norge. 210.

Overskou, Th., Teaterhistoriker. 23.

Ovid, romersk Digter. 179.

Panum, P. L., Prof. med. i Kiel. 187.

Petersen, cand. 44, 45.

— N. M., Literaturhistoriker. 41, 95.

— Etatsraad. 63.

Pertz, tysk Geheimeraad. 75.

Phister, L. J., kgl. Skuespiller. 10, 23, 100.

Ploug, C., Digter og Politiker. 100, 184, 186, 201.

Pope, engelsk Digter. 121.

Preusser, A. T. W., Overappellationsraad. 142.

Price, Jfr. A., Skuespillerinde. 10.

Pätges, Skuespiller. 11.

Quehl, tysk Generalkonsul. 216, 225, 228.

Qvarnstrøm, svensk Billedhugger. 82. 209.

Raasløf, H. I. A., Minister. 141.

— Fru, g. m. ovenstaaende. 141.

Ramus, C., Matematiker. 194, 211.

Rahbek, K. M., Fru. 138, 180, 183.

Rantzau, Greve, forh. Gouvernør i Lauenburg. 223.

Raphael, italiensk Maler. 9, 11.

Rasmussen, Bud i Gehejmearkiv. 12, 139.

Rathjen, H., Dr. jur. & phil., Prof. i Kiel. 221, 229.

Raumer, F. L. G., tysk Historiker. 194, 195.

Rawert, Frk. 141.

Reitzel, C. A., Boghandler. 121, 163.

Reni, Guido, italiensk Maler. 65.

Reuterdahl, H., Biskop i Lund, senere Erkebiskop. 152, 154, 155, 193, 194, 209.

— Købmand i Malmø, Broder til ovenstaaende. 154.

Reventlow-Criminil, H. A., Greve, Statsminister. 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 57, 58, 59, 61, 63, 66, 70, 116, 143, 148, 185, 191.

Reventlow-Farwe, holstensk Greve. 230.

Ricci, A. M., italiensk Digter. 35.

Riisbrigh, B., Filosof. 38.

Ringberg, Betjent i Gehejmearkivet. 12.

Rosen, D. H. C., Kammerfrøken hos Enkedronning Caroline Amalie. 180, 224.

Rosenkilde, C. N., kgl. Skuespiller. 10.

Rosenvinge, Kolderup-, I. L. A., Retshistoriker. 9.

Rosenørn, I. C., Overhofmesterinde hos Enkedronning C. Amalie. 180, 223.

Rossini, G., Komponist. 177.

Rothe. 219.

Rothe, Slotsgartner. 208.

Rousseau, J. J., Filosof. 179.

Rubens, hollandsk Maler. 64.

Rydqvist, svensk Bibliotekar. 210.

Rømer, O., Astronom. 211.

Sand, George, fransk Forfatterinde. 208.

Saxo, Historieskriver. 139, 140.

Scharling, C. E., teolog. Prof. 194.

s. 243 Scheel, L. (Scheele), Udenrigsminister. 129, 130, 164, 172, 175, 176, 182, 185, 186.

Scheel-Plessen, Wulff, Greve. 210.

Scheel-Plessen, C., Baron. 229, 230, 231.

Schelling, F. W. I., tysk Filosof. 162.

Schiern, F. E., Historiker. 31, 115.

Schlyter, C. I., svensk Retslærd. 82.

Schmiflten, H. G. v., Matematiker. 211.

Scholander, F. W., svensk Digter og Arkitekt. 209.

Seholt, Prof. i Berlin. 161.

Schouw, Oberstinde. 93.

Schram, P., kgl. Skuespiller. 118.

Schrøder, Overtoldinspektør. 123.

Schwerin, F. B., Greve, svensk Præst og Politiker. 207.

Schütze, Dr. jur., Prof. 96, 135, 146.

Scholler, T. G., General. 223, 236.

Scott, W., engelsk Forfatter. 189.

Secher, Arkivembedsmand. 12.

Sergell, svensk Billedhugger. 205.

Sibbern, F. C., Filosof. 31, 149, 226.

Shakespeare, W., eng. Digter. 117, 212.

Siemsen. 6.

Simony, C. F., Stiftamtmand, Minister. 23, 37, 45.

Skrike, J. S., Gehejmelegationsraad. 64.

Snorre Sturleson, norsk Historieskriver. 221.

Sohlman, P. A. F., svensk Politiker. 205, 210.

Sommer, Prof. 134.

Sponneck, V. E. C., Greve, Politiker. 130, 172, 185.

Stagnelius, E. I., svensk Digter. 167.

Stein, Professor i Kiel. 111.

Stemann, P. C., Kancelli-Præsident. 11, 12, 28, 29, 30, 31, 162, 163.

Stilling, W., tysk Forf. 121.

Stjernsvärd, svensk Ritmester. 197.

Struensee, I. F., Statsminister. 12.

Stuart, Carl Edward. 179.

Stäck, J. M„ svensk Landskabsmaler. 205.

Sture, Niels. 218, 220.

Sture, Sten, svensk Rigsforstander. 220.

Sture, Svante. 214.

Suhm, P., Historiker. 10.

Svanberg, J., svensk Astronom. 209.

Svedbom, svensk Redaktør. 205.

Swift, J., engelsk Forf. 189.

Sydow, v., svensk Provst. 197.

Sybander, svensk Magister. 199.

Sæve, Carl, svensk Arkæolog. 207, 209.

Søderberg, svensk Lector. 204.

Tegner, E., svensk Digter. 82.

Thaulow, G. F., Dr. ph., Prof. i Kiel. 80.

Theodoro, Pater, italiensk Carmelitermunk. 35.

Thiele, Bogtrykker. 32, 121.

Thiele, I. M., Forfatter. 140.

Thomander, J. H., svensk Biskop, 193, 194.

Thomsen, Grimur, Forf. 231.

Thomsen, Prof. theol i Kiel. 126.

Thorvaldsen, B., Billedhugger. 75, 82.

Tieck, J. L., tysk Digter. 72, 74, 75.

Tietgen, C. F., Handelsmand. 132.

Tillisch, F. F., Minister. 31, 130, 185.

Titian, venetiansk Maler. 64.

Toll, svensk Oberst. 196.

Tramp, Greve. 186.

Treschow, F. W., Geheimeraad. 140.

Tryde, C. E., Stiftsprovst. 69, 227.

s. 244 Tscherning, A. F., Politiker, Oberst. 45.

Tvede, Etatsraad. 174.

Ungern-Sternberg, E., Baron, russisk Gesandt i København. 78.

Ussing, Algreen-, T., Generalprokurør. 117.

— J. L., Filolog, Prof. 82

Van Dyck, hollandsk Maler. 64.

Velschow, H. M., Historiker. 68, 82, 195.

Veronese, P., italiensk Maler. 64.

Voltaire, fransk Filosof. 162.

Wegener, C., Geheimearkivar. 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 78, 110, 139, 163.

Wenck, H. T., Major, kgl. Jernbanekommissær. 187.

Werlauff, E. C., Bibliotekar. 27, 39, 44, 45.

Westdahl, svensk Provst. 198.

Westergaard, N. L., Orientalist. 78.

Wiehe, Michael, kgl. Skuespiller. 10, 11, 38.

Wieland, tysk Digter. 162.

Winther, C., Digter. 163, 166, 167, 170, 216, 228.

Witte, holstensk Rigsraad. 175.

Wolff, F., Dr. i Wien. 215.

Wolff, Præst i Kiel. 124.

Worsaae, I. I. A., Arkæolog. 78, 157.

Wynn, H. W. W., engelsk Gesandt i København. 78.

Zahrtmann, C. C., Marineminister. 71.

Øhlenschlæger, A. G., Digter. 44, 75, 116, 168, 179, 220, 221.

Ørsted, A. S., Jurist og Politiker. 29, 31, 45, 81, 151, 172, 194, 219.

— H. C., Naturforsker. 211.