Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1807-12-05)

Spiellerup, 5te Decbr. 1807.

Min gode Broder!

Mine Forretninger i Dag have været : at skrive en Prædiken , læse et meget godt Udtog af den helvetiske Historie i Spittler's „Staaten-Geschichte", og skrive nu dette tredie Brev. Fra i Morges Kl. 9 til nu i Aften Kl. 10 1/4 kan neppe meere end halvanden Time undtages fra dette bestandig og anstrængt fortsatte Arbejde; jeg er derfor nu træt, og Du maae tage tiltakke med et kort Brev. Paa mit Bord ligge Comines' Memoirer — indeholdende Ludvig XI.s og Carl VIII.s Historie, tilligemed en Chronique scandaleuse om den første, men i den Forstand scandaløs, siger Joh. Müller, som enhver sanddrue Historie maae være det. — Comines siger: Il faut doncques connoistre, veu *) la mauvaistié des hommes, et par especial des grands, qui ne se connoissent, et qui ne croyent point qu’il soit un Dieu, qu’il est necessité que chacun Seigneur et Prince ait son contraire, pour le tenir en crainte et humilité, ou autrement nul ne pourroit vivre soubs **) eux, ny auprés-d’eux. — Om Aftenen læser jeg den fortreffelige Sophokles; aldrig har en dybere Strøm væltet roeligere Bølger. — Hils kiærligst Din Kone og Dine Børn.

Din
J. P. M.