Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1810-02-21)

Spiellerup, 21de Febr. 1810.

— — Jeg lever vel, kun vilde jeg ønske, at Aanden vilde indgive mig noget Arbejde, hvortil jeg ingen Bibliotheker behøver. Imidlertid læser jeg — blandt Andet Goethes „Wahlverwandschaften", som er en underlig Bog. En halv Snees kolde, for det moeste oekonomiske Naturer berøre hinanden i temmelig piinlige og meget langsomme Forhold, og lade deres faa Tildragelser fortælle paa en Maade, hvorom man Intet kan indvende, dersom Nogen vil kalde den kiedsommelig, men som dog tiltrækker. Det Heele er som en fiin Traad, hvorpaa der er trukket, deels kun sleebne Glaskrystaller, deels ogsaa ægte Brillanter, klare, kolde, farveløse og dejlige.

Jeg sender Dig Æschylus, men paa det udtrykkelige Vilkaar at faae den snart igien. Hils og vær hilset.

Din
J. P. M.