Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1810-06-01)

Spiellerup, 1ste Jun. 1810.

Dersom Du havde forsøgt, hvad det er at være Skatte-Commissair, saa vilde Du ikke undres over, at jeg hverken faaer Tiid til at skrive de Bøger eller de Breve, jeg vilde. Dog begynder jeg først i næste Uge mine Skatte-Møder, som da ville sysselsætte mig længe. Jeg vilde ønske, Du boede et Sted i Herredet, at jeg kunde træffe Dig Paa mine Rejser, da jeg hellere gad tale med Dig, end skrive Dig til. — Min Lieutenant har jeg endnu, og ingen Udsigt til at blive ham qvit, og den dorske Commerz, jeg fører med ham om ligegyldige s. 28 Ting, kan i det Højeste engang imellem fylde en Time, saa den ikke trykker, men animerer til Intet. —

Æschines holdt følgende Katechisation med Xenophons Hustrue: „Dersom Din Naboerskes Guldsmykker vare bedre end Dine, hvilke vilde Du helst have, hendes eller Dine?" Hendes. „Dersom hendes Huus var bedre end Dit, hvilket da?" Hendes. „Men dersom hendes Mand var bedre end Din?" Tum illa erubuit —

August Wilh. Schlegels „Borlesungen über dramatische Kunst u. Literatur" er en, vel ikke meget dyb eller original — snarere undertiden lidt trivial — men en fornuftig og ualmindelig læreriig Bog, krydret med mange enkelte gode kritiske Bemærkninger; saasom af det sidst Læste: om Metastasio, blandt Aarsagerne til den store Lykke, hans Stykker gjorde ved Hofferne: „eine scheinbare Sittsamkeit wird in diesen Schauspielen nur eingeathmet, nicht genannt;— — — seine tragische Dolche entfallen den Händen, höchstens rien sie wie Nadeln". Derimod om Alfieri: „man muss seine Trauerspiele mehr wie Handlungen des Mannes, als wie Werke des Dichters loben; er gab seiner Muse eine spartanische Erziehung, er wollte der Eato des Theaters werden, aber er vergass, dat der tragische Dichter wohl ein Stoiker, aber die tragische Darstellung selbst nicht stoisch seyn darf". —

Tak for de sidst sendte Bøger, men jeg ventede, at der havde været fleere; har Du nogle til mig, da send dem, samt Æschylus, som jeg ej endnu har faaet.

Din
J. P. M.