Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1811-08-01)

Spiellerup, 1ste Aug. 1811.

— — — Jeg læser den dejlige Musæus, hvis Digtninger fremfor de fleeste andre have den Kraft at rive Sjælen ud fra alle Virkelighedens Tumulter og Plager, og efterat have holdt den høit op over alle Taarne og Bjerge paa denne Jord mellem idel Luftcasteller, og imidlertid hverken at have voldet den nogen Smerte eller vækket i den nogen Synd, at sætte den vaerlig ned igien, ikke blot forfrisket ved de lette Drømme, men ogsaa med noget ridderligt Mod til at bestaae Verdens s. 43 Eventyrer, og med et meere opvakt Øie til at see, hvor levende, feeagtig og curiøs dog selv den virkelige Verden er.

Paa Løverdag komme Rahbeks, og jeg vilde ønske, Du vilde sige mig, hvorom jeg skal prædike for dem paa Søndag. Naar kommer Du?