Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1811-10-27)

Spiellerup, 27de October 1811.

— — — I Saurin’s Prædikener finder jeg megen tør theologisk Erudition — men saa er der dog Indhold, og ikke blot tomme Betragtninger; megen Fordømmelses-Lyst, men det er dog ikke uinteressant at læse tildeels ret kraftige Taler om „den Overeenskomst, Folk har sluttet med hverandre, ganske roeligen at see hverandre gaae ad Helvede til"; — et System, som ikke altid er mit, men som for det meeste er strængt holdet; og det er ret behageligt engang at høre en Mand, som veed hvad han troer. —