Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Gottlieb Oehlenschläger FRA: Jakob Peter Mynster (1805-07-19)

Til Oehlenschläger.
Spiellerup, 19de Julii 1805.

Tak for Dine Digte, som have glædet mig særdeles. At noget deri ikke er ganske efter mit Sind, vil ikke undre Dig; hvorledes meget er derefter, skal Du, vil Gud, erfare, dersom s. 50 jeg skriver derom. Det er ikke saa let og snart gjort; thi den første Begejstring, et Digt vækker, er ikke kritisk, og det er ikke saa ligefrem at sige, hvordan det Gode er godt. Især vil det være mig vanskeligt at tale forstandige og gavnlige Ord om Digtet „Jesus", da jeg til dette Brug ikke kan levere en Christendoms-Philosophie, og neppe Fragmenter deraf. — Hvad Du siger om vor Pligt, ikke at tie, er just den samme Stemme, som taler i mig selv. Jeg har derfor ogsaa isinde, vil Gud, at oplade min Mund, og paa forskiellige Maader, rigtignok først til at forsøge, hvad Gienlyd der vil svare min Stemme; men ganske forgiæves skal det dog ikke være; thi jeg veed, at jeg er iblandt de Kaldede, og jeg pønser Dag og Nat, under Aarvaagenhed og Bøn, at jeg ogsaa kan vorde af de Udvalgte. Hilsen i Gud *) ! —

4