Danmarks Breve

BREV TIL: H. Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1810-02-13)

Til Samme.
Kjøbenhavn, 13de Febr. 1810.

Omendskiøndt Du er et uforskammet Menneske, hvem man kan sende de fortreffeligste hebraiske Afhandlinger, uden at faae et Ord til Svar, saa dog — i Betragtning af, deels at min Generøsitet overgaaer alle Grændser, deels at Du, som jeg hører, for nyelig har besvaret et Brev fra 1799, og at jeg altsaa dog om 10 Aar kan vente Svar: saa sendes Dig herved et Bind Prædikener, som jeg vel gierne havde ladet Dig læse, inden de bleve trykte, men da dette ikke har ladet sig giøre, saa opfylver jeg dog herved, skiøndt lidt seent, det givne Løvte om at sende Dig noget Sligt.

Da dette Brev ingen videre Bestemmelse har, saa o. s. v.

s. 55 Du hilses flittigst fro min Broder med Tilbehør, ligesom Din Kone ogsaa hilses venligst fra os Alle.

T. t.
J. P. Mynster.