Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Margrete Rahbek FRA: Jakob Peter Mynster (1805-01-08)

Spiellerup, 8de Janv. 1805.

At jeg ikke før har opfyldt det Løvte, som De, kiære, gode Veninde! har været saa venindelig at affordre mig, og jeg saa ubesindig at give, kommer sig ikke, fordi det jo ofte har foresvævet mig i Deres Erindring, men fornemmelig fordi jeg i lang Tiid næsten ikke har havt et Øjebliks Tiid. Omsider opfylder jeg det — med ret megen Undseelighed. — Det er gierne en Fejl, hos Forfatteren eller hos det Forfattede, naar der er meget at „fortale" ; og jeg frygter, at den Trang, jeg synes at føle hos mig og min Prædiken til en Fortale, er en Fejl hos os begge. Jeg vil derfor lade det blive ved en Dedication — til den saa reene, saa let vækkelige, saa fuldt strømmende Religiøsitet, hvorved jeg haaber, at min Læserinde i mine Ord dog vil kunne læse noget af hvad de burde sige.

At jeg just sender denne Prædiken, kommer sig naturligviis ikke, fordi den er en af de sletteste, jeg har holdt, heller ikke, fordi den just skulde være den bedste, men fordi den blev holdt Søndagen efter at Spiellerup glædede sig ved Deres Nærværelse, og fordi jeg i den har sagt noget, som De har sagt. Jeg overlader Dem selv at udfinde det, men ligesom jeg, naar jeg laaner et Udtryk, plejer i Randen at sætte, hvorfra det er laant, saaledes er her mit Concept prydet med de Bogstaver: Fr. R.

Alting i Spiellerup er ved det Gamle; hvorledes lever man paa Bakkehuset? Dersom De vidste, hvor inderlig jeg s. 64 ønskede at kunne lade meere end mine Tanker besøge Bakkehuset, saa vilde det opmuntre Dem til med Tanke, Ord og Gierning at besøge Spiellerup. Hils Rahbek og „Hufe" *) ; er han kommen langt paa Vejen herud? — Dem selv Millioner Hilsener fra

Deres
hengivneste
J. P. Mynster.