Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1835-05-10)

Til Laub.
Kjøbenhavn, 10de Mai 1835.

Jeg kan blot i største Hast sende Dig medfølgende Prædiken og Tale *) . Jeg lever i stor Forvirring af Flytning, Bygning, Visiter, Ordinationer, Regnskaber, Betænkninger og meget Andet, og først naar jeg har været et Par Gange paa Visitats, og igien er kommen til Ro, kan jeg begynde at skiønne, hvorledes jeg egentlig har det. Dog forestaaer der mig endnu et Par Vintermaaneder i Roeskilde, inden jeg kan komme til Det, et literat Menneske kalder Arbeide.

Mine bedste Hilsener og Velsignelser til Eder alle.

Stedse
Din gamle troe
Mynster.