Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jakob Peter Mynster (1775-08-11/1854-01-30)

Skiørpinge, Tirsdag Aften.

Visitatserne gaae i det Hele vel af. I Dag troer jeg, at jeg ret talte til Bøndernes Hierter. De fornemme Folk i Kjøbenhavn troe nok ikke, at det kan røre mig at gaae saaledes omkring i Bondemenigheder; men mig er det saare kiert, naar det kun vil lykkes, hvilket naturligviis ikke skeer hver Dag ligemeget. Ogsaa har jeg for det Meste endeel Præster i Kirkerne. —