Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jakob Peter Mynster (1837-05-19)

(Af et Familiebrev).
Carise, 19de Mai 1837, Fredag Morgen Kl. 8½.

Her sidder jeg da igien i en Landsby-Præstegaard og i en ganske rolig Morgen. Hidtil er Alt gaaet meget behageligt, og paa Kulden nær har jeg det fortræffeligt. Paa Reisen havde jeg det godt, og jeg læste saa flittigt i min Vogn, at jeg kom 100 Sider fremad i „Improvisatoren“. Uagtet alle dens Mangler, og uagtet Heltens Blanding af Svaghed og Forfængelighed, er den dog temmelig poetisk, og jeg læser den med Interesse. Det er en stor Vinding, at jeg nu har lært den Konst at læse i Vognen. Naar jeg ikke læste, saae jeg mig om. I Skoven seer man af og til et grønt Træ, og hist og her en grøn Plet, men de fleste Træer ere endnu nøgne.

Her i Carise havde vi i Gaar en, som jeg troer, smuk Visitats i Kirken, hvorved der vare 8 fremmede Præster tilstede, blandt dem Engelbreth. I Dag skal jeg hen i 2 Skoler, og derfra til Spiellerup.