Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1838-06-21)

Breve til Laub 1838—1848.
Kjøbenhavn, 21de Junii 1838.

Kiereste Laub!

Intet Videre end en lille grøn Bog, som dog, foruden at minde Dig om mig, ogsaa vil bringe Dig meget gamle Tider i Erindring *) .

Hvor gierne vilde jeg engang komme til Dig, siden Du nu aldrig kommer til os. Jeg haaber ogsaa, at dette skal skee, naar jeg kommer til at visitere i Slagelse Herred, hvorved Du ja desuden har at indfinde Dig i Korsøer. Men om dette vil skee næste Aar, kan jeg endnu ikke med Bestemthed sige.

At fortælle Dig Nyt, kan ikke hielpe, da Du jo læser Aviser. At anbringe alleflags Bemærkninger, Reflexioner, Skieldsord o. s. v., har jeg nu ikke Lyst til. Jeg vil derfor indskrænke mig til at sige, at jeg og Mine personligen leve vel, og at jeg i næste Maaned skal paa Visitats til Møen. —