Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1839-06-26)

Kjøbenhavn, 26de Junii 1839.

— Du veed, at det har været min Hensigt, naar jeg kom paa Visitats til Korsøer, tillige at komme over til Dig. Men vel agter jeg den 21de i næste Maaned at visitere i Korsøer, dog kommer jeg desværre ikke til Dig. Deels vil Tiden ikke tilstrække, deels er den bestandige Omflakken mig virkelig saa besværlig, at jeg ikke tør forøge den med 3 Dage. Det giør mig meget ondt, thi jeg havde inderlig glædet mig til at see Dig; men det kan ikke saa være — medmindre Du vilde komme til Korsøer, hvilket rigtignok vilde være meget smukt.

Jstedetfor mig selv sender jeg Dig herved mit Ritual. Dersom Du kunde beqvemme Dig til at sende mig nogle Bemærkninger derved, var der Ingen, fra hvem saadanne vilde s. 210 være mig mere velkomne. Uvelkomne Bemærkninger vil jeg faae nok af ved denne, som ved alle andre Leiligheder. Jeg kan godt skikke mig deri; men det er dog en miserabel Tiid, hvori Sligt kan finde Indgang hos saa Mange, og deriblandt hos dem, der burde have bedre Forstand.—