Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1841-06-30)

Kjøbenhavn, 30te Jun. 1841.

Da det er faldet i min Lod at lade mange smaa Bøger trykke, saa falder det naturligviis i Din Lod (— jeg beder om Forladelse, dersom det, imod Forventning, skulde være rigtigere at skrive: „i Dit Lod“ —) at læse dem, eller i det mindste at modtage dem. At Bøgerne ikke længere ere grønne, er et Beviis paa Tidernes Fremskridt.

14

s. 214 Da jeg paa nærværende Tiid Hører til Bevægelses-Partiet, saa har jeg hverken Rist eller Ro, men, efter at have visiteret 2 store Herreder, agter jeg i Dag 14 Dage at bevæge mig til Bornholm.

Da jeg fremdeles i Straut’s Dogmatik har læst: „unglücklich seyn, oder sich unglücklich fühlen, ist die einzige Jmmoralität“, og jeg beflitter mig paa en ualmindelig Moralitet (see „Sovedrikken“), saa er jeg naturligviis overmaade lykkelig, og haaber, at Du er ligesaa moralsk.