Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1847-01-11)

Kjøbenhavn, 11te Jan. 1847.

Du kiere Gamle!

Hermed en lille — desværre sort — Bog. Talen over min kiere Fru Rosenvinge er af mig; Ordene efter Jordspaakastelsen af hendes Svigersøn; Digtet af O. Bang. —

Ved i disse Dage i Jacobis og Goethes Brevvexling at læse, hvorledes disse gode Venner Livet igiennem have plaget og krænket hinanden, har jeg tænkt paa, at saaledes have vi dog ikke baaret os ad, og skulle det med Guds Hielp ikke heller i den Tiid, vi have tilbage.

Dog vil det krænke mig meget, dersom Du ikke kommer til Tømmerup, naar jeg kommer der. Jeg skal indrette det saaledes, at det bliver paa den bedste Aarstid, strax efter Landemodet.

Et glædeligt Nytaar for Dig og alle Dine. Jeg og Mine befinde os meget vel; min ældste Søn er en brav og dygtig Præst; min ældste Datter har 2 rare Drenge.