Danmarks Breve

BREV TIL: Gerhard Peter Brammer FRA: Jakob Peter Mynster (1851-10-23)

Til Biskop Brammer.
Kjøbenhavn, 23de Octbr. 1851.

— Jeg er nu ved at affatte Fundationen for det Jubilæums-Legat, som Venners og Medborgeres Godhed har sat mig istand til at oprette, og som ogsaa i Fremtiden ofte i mit s. 229 Hierte vil fremkalde Tak til Gud og Mennesker. Min Bane maa vel snart nærme sig sin Ende, men ogsaa dette store Beviis paa Velvillie giver mig Haab om ikke at have levet forgieves. —