Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Thorning Engelstoft FRA: Jakob Peter Mynster (1852-08-08)

Til Biskop Engelstoft.
Kjøbenhavn, 8de August 1852.

— Jeg er — som De af disse Linier vil see — lykkelig og vel ankommen fra Bornholm. Det var en fatiguant Visitats, hver Dag Kirketieneste, meget varmt i Kirker og Skoler, og kun lidt Søvn; imidlertid er det altsammen bekommet mig vel. Her hiemme modtages jeg nu af al Valglarmen. — Jeg haaber, at Udfaldet af Valgene vil giøre det indlysende, hvor nødvendigen vi behøve en anden Valglov, dersom ikke den hele Constitution skal gaae tilgrunde. —