Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Knud Lyne Rahbek (1804-08-26)

Fra Rahbek.
Bakkehuset, 26. August 1804.

Gives Eder herved behageligen tilkiænde, hvorlunde vi og vor kiære Ægtcfælle Fredagen den sidste Augusti næstkommende, hvis Væirliget ikke skulde blive altfor ugunstigt, kiærligen ere sindede Eders Velærværdighed udi Eders Præsteboelig at giæste, for der Løverdagen og Søndagen at tilbringe, da vi foruden den legemlige Føde ogsaa af Eder med aandelig Næring vente at beværtes. Thi vilde Eders Velærværdighed derefter s. 253 rette sin Leilighed, samt i Tilfælde at noget herom eller herimod kunde være at erindre, os betimeligen og behageligen derom underrette.

Befalende Eder herved Gud, tilsige vi Eder vor synderlige Gunst. —

Af dette Sludder, gode Job! vil du see, at vi ønske at komme til dig, som vi, og især min Kone, længe har længtes efter, og glæder sig til. Lad os nu vide, om noget heri kan være til Ulejlighed, da vi i modsat Tilfælde Fredag Middag begive os paa Veien.

Din Ven,
Rahbek. *)