Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: ukendt (1815-01-08)

Kjøbenhavn, 8 Jan. 1815.

Matth, v., 13.

Den lærbe, den granskende, den tænkende, den humane Religionslærer, Fornuftens og det Guddommeliges Ærer, ham, som bidrager Sit til, at „Saltet ikke skal miste sin Kraft“, hvadenten ved Udvanding, eller ved Blanding, bevidnes oprigtig Agtelse af den, der „prøver Alt og beholder det Gode“, forresten vanskelig at fyldestgiøre. Denne Bevidnelse er forbundet med det Ønske, at Deres Høiærv. længe maa føle Dem befielet af samme Kraft til at røgte et Kald, der fordrer, sielden finder, i Dem fandt sin Mand.

E.