Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1842-12-20)

Fra H. C. Orsted.
20. dec. 1842.

Bedlagte trykte Ark tager jeg mig den Frihed at sende Dem, fordi jeg paa Fredag i Videnskabernes Selskab meddeler Noget, som staaer i Sammenhæng dermed. Naar det lille Skrift, som jeg udarbeider over det Skjønnes Naturlære, er færdigt, skal jeg, uden Hensyn paa dette Ark, tillade mig at overgive Dem et Exemplar deraf. Det Bifald, De skjænkede mine alt tidligere fremsatte Grundideer over det Skjonne *) , ere s. 466 mig endnu i fjær Erindring. Gid bet, som jeg senere har føeiet til, maa have samme Lykke.

Deres
ærbødigste
H. C. Ørfteb.