Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Bernhard Severin Ingemann (1850-02-05)

Fra Ingemann.
Sorøe 5te Febr. 1850.

Jeg bringer Deres Høicerv. min forbindtligste Tak for Deres sande, inderlige og fkjøenne Affkedsord til Adam Øhlenschlceger. Det er saa Faa, der ved en saadan stor og Alle berørende Begivenhed vide at lade Sorgen og Tabet vederfares sin fulde Ret, uden at skade den sande Følelse ved nogen Overspændthed og Overskriden af den uomtvistelige Sandhed. Enhver, der holder Øhlenschlægers Minde i Ære, maa saa meget mere paafkjønne det Slutningsheld ved hans saa fuldstændige Digterlivs Lhkke, at den Ven skulde overleve ham, der besindigst og værdigst kunde udtale Folkets sande Følelse ved hans Grav.

Med Høiagtelse og Taknemlighed,
Deres ærbødigst hengivne
B. S. Ingemann.