Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Hans Christian Ørsted (1850-03-15)

Fra H C Ørsted.
15de Marts 1850.

Høistærede Ben!

De modtage min forbindtligste Tak for Meddelelsen af Deres Bemærkninger over min Bog. *) De ere skrevne med ædle Klarhed og Værdighed, som man venter af Dem, og med alt det Venskab imod mig, hvorved jeg i saa mange Aar har glædet mig. Det vil være nødvendigt, at jeg svarer. I nogle Punkter øuster jeg at forstaaes anderledes end De sorud sætter, og det vil vise sig, at jeg angaaende samme ikke afviger saaledes fra Dem, som De formodede. Om et og andet Punkt s. 496 ørisker jeg at meddele videre Oplysninger. Forsaavidt som jeg her kommer til at berøre Gjenstande, som høre til de dunkleste øg for menneskelig Tænkning vanskeligst tilgængelige, vil min Sandhedsfølelse byde mig, at tale med al den Tvivl og Tilbageholdenhed, som Sagen kræver. I den hele Forhandling vil det være mig fjært, at kunne følge det Forbilled, De har givet mig. *)

Med bestandig Højagtelse og Venskab

Deres
ærbødigst hengivne
H. C. Ørsted.