Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Margrete Rahbek FRA: Jakob Peter Mynster (1810-02-22)

Spiellerup, 22de Febr. 1810.

— — Jeg foresætter mig hver Aften at ville leve den næste Dag ganske correct, men der indsniiger sig dog daglig mange Incorrectioner; saaledes kan jeg ikke nægte, at den Dag, som nu snart er forbi, seer mig ud som et Correctur-Ark — Samvittigheden er Correcteuren og sætter en hæslig Streeg ved enhver Bommert— og at jeg i den ikke har været saa flittig, saa duelig, saa højmodig, som jeg vilde og burde have været. Men desuagtet vil jeg dog ret nu fatte ligesaa godt Forsæt for den Dag i Morgen; thi gaaer det ikke bedre uagtet de gode Forsætter, hvorledes vilde det da gaae uden Forsæt? —