Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Margrete Rahbek FRA: Jakob Peter Mynster (1811-12-01)

Spiellerup, 1ste Decbr. 1811.

— „Stærkodder" var mig meget kiærkommen. Jeg har læst den med megen Fornøjelse, og skiønner ikke rettere, end at det Meeste af den er meget smukt. — Noget forarget er jeg over den Meening, at Ingild kunde bleven en brillant Christen; ikke at tale om den daarlige Forestilling om Christendommen, som om den sløvede Menneskets Kraft, og gav ethvert charakteerløst Menneske Palmer i Hænderne, saa er det vel vist nok, at den, der ikke buer til Noget i sin Tiid og under sine Omstændigheder, vilde være uduelig til enhver s. 122 Tiid — skiøndt Omstændighederne kunne giøre, at Sletheden stilles meere eller mindre til Skue. —