Danmarks Breve

BREV TIL: Mette Louise Christiane Frederikke Hegermann-Lindencrone FRA: Jakob Peter Mynster (1775-08-11/1854-01-30)

Til Samme.
(Uden Datum.)

— „Troubadouren" forekommer mig at have vundet meget ved Forandringen, og De har saa vel forbundet det Hele, at jeg tvivler om, Nogen vil kunne mærke, at Stykket først har været støbt i en anden Form. Dette fornøier mig saa meget mere, som jeg deraf tør troe, at min Kritik ikke var, som Recensenternes saa ofte pleier at være, taget af min Individualitet, — at jeg vilde have skrevet Stykket saaledes, men at Spiren til de foreslagne Forandringer virkelig laae i Deres Drama selv. — Kunigunde har ved denne Giennemlæsning interesseret mig meget, og hendes Replik slutter, som mig synes, Stykket i dets Grundtone. Mange enkelte Ting have atter ved denne Læsning glædet mig, saaledes den levende Besvarelse af Anken mod en Digter, der beskyldes for at dale, saaledes den skiønne Replik:

„Troer Du, at min Sang
Var værd af Landets bedste Mænd at høres" o. s. v.

og saaledes meget Andet. — s. 137

s. 138