Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1820-03-02)

Til Laub. (1820—1828).
Kjøbenhavn, 2den Marts 1820.

Du kiere Laub!

Jeg sender Dig herved et lidet, smukt Skrivt **) . Du veed nok, at Du var En af Dem, hvilke Din Ven havde glædet sig meest til at overraske med et saadant Arbeide, som dette. Derfor er Du ogsaa En af de Første, hvem det meddeles.

Paa det store Tab og nogle lignende nær lever jeg vel. Sagtens ønskede jeg at have noget mere Tiid til at skrive mangeslags Bøger, som jeg gierne vilde skrive; men jeg finder mig ogsaa i, at dette ikke gaaer an, da jeg ellers foretager ret anstændige og nyttige Ting.

s. 153 Jeg hørte meget gierne engang Noget fra Dig, hvilket meget sielden bliver mig til Deel. Kommer Du aldrig herover? —