Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1825-07-11)

Kjøbenhavn, 11te Julii 1825.

— Jeg sender Dig herved en tydsk Bog og en dansk Bog. Den tydske indeholder, hvad Du allerede kiender, og som nu s. 154 sendes ud darauten at forsøge sin Lykke *) ; den danske indeholder dlandt Andet en Tale, som Du endnu ikke kan kiende, og som derfor fremstiller sig for Dig.

Dette er omtrent, hvad jeg har at sige. Hvorledes vi her kives og klamres, seer Du af alle vore Tidsskrivter. Vi og mange Andre leve godt; — om tre Uger have vi ↄ: jeg, Kone og Børn for at giøre en Reise til Lübeck, Hamburg, Segeberg og Kiel paa tre Uger. Men hvorledes lever Dn? og har Du for at giøre en Reise til os? Derom tie alle Tidsskrivter og alle Breve.

Tiirsdagene vilde Du finde i den bedste Orden, dersom Du kom. Ligeledes vilde Du finde et splinternyt „Athenæum“, hvor man kan holde sin Mund og læse alle muelige Blade og nye Skrivter paa alle muelige — eller dog paa endeel af de virkelige — Sprog. Du vilde fremdeles finde en Badeanstalt, og et Borchs Collegium, hvor man i denne Tiid disputerer hver Dag. Fremdeles vilde Du finde, imellem det Nye, alle Dine gamle Venner som de gamle, og elskende Dig af inderste Hierte. —