Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1827-03-06)

Kjøbenhavn, 6te Marts 1827.

Du min kiere Laub!

Da jeg ingen Søn har i Frørup, der dog engang imellem kunde sige Dig, om jeg gaaer i Kamascher eller Støvler — jeg hørte nemlig forleden af Din Søn, at Du gaaer i Kamascher — saa sender jeg Dig af og til en saadan aandelig Søn, som denne nærværende, der endog er i 4to *) , som kan sige Dig, at jeg endnu kan i det mindste ligesaa Meget som Peer Degn, nemlig — taliter qualiter — tænke og tale.—

Hvorledes jeg lever? — Jeg lever i Henrykkelser og i Plager, i Nydelse og i Savn, i Haab og i Bekymring, i s. 156 Striid og i Fred, som den, der for Manges Øine fører et Liv, udfyldt med mangehaande Arbeider, og som desuden i sin Dagligstue og i sin Studerestue fører et Par andre, eller et Par tusinde andre Liv, som der vilde udfordres et Liv endnu for rigtigen at beskrive. —