Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1833-01-09)

Til Laub.
Kjøbenhavn, 9de Jan. 1833.

Hieronymus Laub!

Hermed sender jeg Dig en Bog og en Hilsen. Hvad Bogen betræffer, da seer Du, hvad den indeholder *) . Den er skreven paa Tydsk, fordi den skulde staae i et tydsk Tidsskrivt, hvis Udgiver havde bedet mig derom. Hilsenen kommer fra det gamle Hierte, og siger ærligt og inderligt: Gud velsigne Dig og alle Dine!

Hvad Mærkeligt vi her foretage, fortæller Hempels Avis meget ordentligere, end vi selv vide det. — I det Private gaaer det godt. Jeg og Mine ere friske, Børnene ret flittige, Indkomsterne gode, og mange venlige Mennesker rundt omkring. Jeg arbeider — naar jeg kan det — paa en større Bog: Betragtninger over de christelige Troeslærdomme, som jeg tildeels udarbeider af mange Prædikener. Den skulde blive noget Lignende med Jerusalems Betragtninger, dog er den vel mere holdt i Andagts-Tonen. Den fattes ikke saa Meget i at være færdig; men mangen Gang synes den mig saa lidt at svare til Det, den skulde være, at jeg er nærved at fortryde, jeg har sagt noget Menneske Noget derom, og jeg hellere lod den ligge, hvor den ligger, i min Pult. —