Danmarks Breve

Rettelser. Side 4 Linie 8 f. n.: G...

s. 239 Rettelser.

Side 4 Linie 8 f. n.: Gleims’, læs Gleims eller Gleim’s.

— 5 — 17 f. o.: Schleiermachers, læs Schleyermachers.

— 28—11 f. o.: „en“ udelades.

— 39 Næstsidste Linie: Bland. Skr., tilføi 2det Bind.

— 79 Linie 17 f. o.: dem, læs Dem.

— 125 — 22 f. o.: hvorved, læs hvormed.

De enkelte andre Feil, som vi have opdaget, synes for ubetydelige til at behøve at angives. s. 240