Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1883-11-09)

Rabeks allé 2. V.
Fredag d. 9—11—83.

Kære Begtrup.

Tilgiv at jeg bes vær er dem med et brev til, inden et svar på mit sidste brev har givet mig opfordring til at skrive påny; men afståelsen af di omtalte oldsager 1) foreligger for lang tid siden. Hvis di vil have dem straks, kan di enten skrive til skolelærer Kr. Holm, Feldballe pr. Rönde, eller til mig; eller også kan jeg besorge dem sendt af sted, om jeg til sommer kommer til min onkels.

Endnu en forretningssag. Vil di eller Askov bibl'. være med at tage en samling eksemplarer af Vigfussons corpus poeticum boreale (sådan er det vist, hans ny værk hedder, indeholdende Eddadigte og skaldekvad i ny, grundig udgave) bogladeprisen er 40 kr.; men det siges at om der kan samles 20 deltagere, kan den fås for 20 kr. Hvis der önskes et eksemplar s. 23 må jeg have brev snarest (ellers får jeg nok et ved lejlighed).

Jeg er ellers ikke stort ved humøret i denne tid for den ny eksamensordens skyld, der skal tvinge folk til ikke at tage magistergrader. Andre huer den ret godt, da der er bestemt (i sider aftalt) pensum i alle ting, og eksamenen måske er lidt lettere end mag.graden. Var jeg forlovet, vilde jeg måske synes det samme; men nu har di jo dömt mig til coelibat.

Jeg har forresten været ivrigt inde i middelalderens krøniker og årbøger; di kender min muldvarpenatur, når jeg finder muld at grave i; men nu skal jeg over til reformatjonslitt., som vist slipper en del lettere; det skulde da være Kristjern Pedersen. — Hvor går det med studierne? til husbehov? når man skal tænke på kæresten mer end „en halv time hver dag.“

Lev vel.
Deres

Axel Olrik.

Hils Nutzhorn. Jeg ihar igen haft et lille stykke i H. bladet; hvad synes di og han om det? N. finder det vel ikke for ufolkeligt.