Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1884-12-15)

Kære Begtrup.
Mandag 15—12—84.

Jeg håber, det ikke har afholdt dig fra at sende mig en „ønskeseddel“ over biblioteksbøger, at du ikke har fået noget brev fra mig. Du ved nok jeg kommer stadig til byen på den tid og ofte ind på biblioteket; så det er mig ingen ulejlighed. Og det er jo en förnöjelse stadig at kunne følge, hvad du har for.

Vores reformsag bliver der naturligvis intet af. Vi holdt et møde, hvor professorerne drøftede sagen meget venlig. Men at få en forandring i det beståen s. 32 de er umuligt; og til at indgive en adresse for prinsippets skyld kunde jeg ikke engang få di andre med. Jeg har den vældigste lyst til at lade skoleembedseksamen være skoleembedseksamen, og tage en rigtig magistergrad. Det hænger sammen med at jeg har lyst til at prøve mine kræfter på universitetets prisopgave, om Eddakvadene er ældre end di ældste skaldekvad. Kommer jeg ret ind på de studier, kommer jeg vel svært ud. — Havde du ikke en medalje, skulde du naturligvis også være med der. Jeg bliver vist nød til at tage lidt fat på Ags.; men det kan vist ikke blive meget. Först har jeg nu taget Saksie for, med den særlige opgave at undersøge alle levninger af kvad i hans vers og prosa. Meddel mig en gang dine tanker om Haddings historie med alle dens „lausuvísur“; jeg tror, det meste er lånt fra en (ung) mytisk saga: der er så meget, der peger mod norsk-islandsk overlevering. Jeg har, også taget fat på Corpus Poeticum. Det eneste rigtig gode, Vígfússon har fået fræm er en undersøgelse af hvilken række videnskabelige (el. rettere uvidenskabelige) gætninger, der har fået navnet Sæmundar Edda ind i verden. Ellers står der nogle gode ting og meget sludder. Hans ordning af Eddakvadene ind mellem skaldekvadene er löjerlig; hans geografiske fordeling af dem endnu mærkeligere (di fleste er af „western origin“ d. e. fra Orknøerne e. l.; et af beviserne er at der nævnes hjorte, hvilke dyr ikke har oprindelig hjæmme i Norge eller Sverig.) — Foreløbig stræber jeg at lave en umådelig masse oldkvad forat få et stort stof at gå ud fra. Jeg prøver på at lave indholdsfortegnelser over di i Edda opløste kvad og så at lave inddelinger. Dertil skal også Sakse tages for. Sagaerne (Fornaldarsǫ-gur; det er noget slemt noget med alle disse unge s. 33 vers inde i prosafortællinger; men værre endnu med hele kvad som Starkads; man kan dårlig få det ordnet ind til noget.) Selv kæmperne på Ormen lange har måttet vejes og males, om der var rimstave og rytme i dem! Det er sandt; Anders Vedel har jeg forlagt; slet ingen steder har jeg kunnet finde foredraget. Om jeg en gang bliver oplagt, skal jeg skrive det ned af ny. Jeg er også nød [til] at vente med at se nogle hss. efter, til kgl. bibl. igen bliver åbnet.

Nu må jeg nok slutte med et ønske om det må lykkes dig og din hustru at göre jer jul så hyggelig, som i ønsker, og med at bede dig hilse Nutzhorn.

Din
Axel Olrik.

Jeg kan sende en hilsen fra Herman Bæk, hvis han ikke selv har skrevet til dig om sit Holbergforedrag på Sams.