Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1886-03-19)

Kære Holger B.
Fredag 19—3—86.

Jeg kunde jo gærne skrevet dette brev til dig igår; men du havde alligevel ikke fået nyheden för du så den i aviserne. Du må vide, jeg vidste ikke selv at jeg havde fået medaljen, för far igår morges kom styrtende ind i mit værelse (jeg var endnu kl. 8 ikke kommen af sængen!), og snart var der glæde i hele Israel. — Jeg søgte Wimmer idag, traf ham ikke hjæmme; men udenfor universitetet traf jeg både ham og Gislason, takkede for velvillig dom, hvortil W.: at jeg vidste jo endnu ikke om den var så velvillig og Gislason: at når enden er god så er alting godt. Så fulgtes jeg et stykke med W. og skal en aften op til ham at snakke nærmere om opgaven. Nu kan du vænte med at høre mere derom, indtil jeg har været der.

Hvis du spidser næse på at se mit værk i trykken, véd du nok, du må få den stump igen, ti jeg føler så stærkt at jeg må træde op med bestemtere og klarere udbytte end jeg gör her. Der er jo også noget som hedder magistergrads-læsning. Jeg har i den sidste s. 44 tid været i skaldene (planer om en skaldedigtningshistorie med stor vægt lagt på overgangen fra stavelsetællende til aksentuerende vers, hrynhenda’s betydning og dens indflydelse på di andre versemål) — og i Øhlenslæger.

Hans er fra februar af borte fra hjæmmet, bor på Bork og har det meget vel; vi ser ham nogen gange om ugen. Ellers har vi forkølelse (især far), men befinder os i det hele meget vel. Lacours matematik har jeg fået læst, den er meget interessant; min ældre søster, Dagmar, læser for tiden efter den, jeg må somme tider hjælpe lidt til at forklare, da min unge kursussøgende søster også lærer matematik og jeg hver uge må se på hendes — Ingeborg — opgaver, — så indser du nok at den halve familie er matematik-gal. Du (og i alle Askovere) har vel læst Kromans ny bog og finder den da udmærket; for ellers er du en slyngel og jeg er din ven

Axel Olrik.

26—3—86.

Jeg har ladet brevet ligge til jeg havde talt med Wimmer og hørt hans mening; men idag på universitetet sagde han mig at han havde så travlt. Du slipper for hans mening som tydelig indeholdt adskillige og store indvendinger. Derimod talte Gislason, hos hvem jeg var ude i söndags som han i det allermeste samstemmede; men til at gå ind på enkeltheder havde han ikke lyst. — — Rosenbergs bogsamling er bleven solgt under hånden, den indeholdt ikke så meget som jeg havde ventet. Snart ny bogauksjon, Lindahls, rig på dansk literatur; skal jeg besorge noget for jer Askovmænd må i snarlig lade mig det vide. — — I filol. samfund skal jeg holde foredrag s. 45 af min prisopgave d. 15de april; d. 14 skal jeg til universitetsfesten at have medaljen.

Du, din hustru og datter er vel sluppen nogenlunde gennem denne sygemåned, hvor alle er forkølede; vor far har længe måttet holde sig inde og dårlig kunnet arbejde for en hårdnakket forkølelse.

Hils.