Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1886-04-18)

18—4—86

Kære Holger Begtrup.

Her sender jeg dig dommen over mit arbejde, som det dog kan lyste dig at se. — Igår var jeg ude hos Wimmer og hørte hans mening. I aldersspörsmålet var han ret enig med mig: oldkvadene fordelt på vikingetiden, nogle gudekvad måske lidt ældre, nogle heltedigte lidt yngre, navnlig uden noget brat skel overfor den ældre kultur. Han påviste mig ganske interessant, hvorledes det stadig er de norske indvandringsteorier, som stikker igennern i Bugges dom om ældre runesprog som fælles-germansk. — Min kritik af Wimmers tidsbestemmelser for runesten og min sætning at man ikke ad sproghistorisk vej kunde bestemme indskrifternes alder med år, — vilde han ikke gå ind på; af hans bemærkninger kunde jeg jo nok gå ind på enkelte; i det hele omstemte han mig ikke, om der end ikke var nogen grund for mig til at yppe nogen trætte med en mand jeg har så megen agtelse for og som på det område i det hele er mig langt overlegen. „Modsigelserne“ er bl. a. især, at jeg har regnet Vspás slutvers med dragen for ungt (omtr. år 1000) men senere har været tilböjelig til at antage udførligere omarbejdelse af s. 46 Vspá ved den tid. „Pletterne“ og særhederne er retskrivningen. — — Jeg har nu med Ernst Recke syslet noget med drotkvædets rytme; vi læser alle drotkvædne vers efter formen:

eller

Det förste af prisopgaven der offenliggöres bliver vist de metriske undersøgelser sammen med disse ny; men det bliver tidligst i 87.

Jeg får snart trykt en anmeldelse af en ny tysk Sakse-udgave. Mit Bjarkemål i månedsskriftet har jeg lige nu sendt i sidste korrektur. Jeg tillader mig, når det er færdigt, at sende dig nogle særtryk, som du kan give til hvem du vil f. eks. dine oldnordiske höj skoleelever. Hils Nutzhorn og tak for hans brev. Jeg håber du har det vel og alle dine. Du er naturligvis adskilligt på foredragsrejser. Af Birkerød-nyt, ved jeg ikke om du har hørt, at Kock og Inger Heiberg til sommer gifter sig; han skal være lærer hos Mantzius.

Din
Axel Olrik.

E. S. Hvad bopæl har vores ven Foss (er det så han hedder?) friskolelærer og nordisk filolog, som jeg lærte at kende ved forrige lærermøde på Askov — ham med lysblondt skæg og hår, stråhat — og godt kunde lide. Kan du lade mig det vide i en ikke for fjærn fræmtid! — Du har vel sét at Gislason søger afsked og Wimmer er indstillet til hans efterfølger. — Send mig en gang indlagte tryksag igen.

Jeg har fået 200 kr. af universitetet for min opgave, og for det ene meldt mig ind i „univers, jub. danske samfund“ som livsvarig og for det andet købt bøger på auksjon, ældre og nyere dansk.