Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1887-01-10)

Kære Holger.

En gang når jeg er så nådig at lægge dette i en postkasse vil du se jeg har samlet lidt for at give godtgörelse for savnet af Vilhelm Thomsen. Det er af Lundeils afhandl, „norskt språk“ i letterstedtske tidsskrift, 1882. Jeg vil med det samme sige, der skal i samme tidsskr. 1878 være en ypperlig afh. af Johannes Storm om målstrævet, — hvis det skulde falde dig ind engang at ville holde målsaga-foredrag over norsk. (Det vilde nemlig ligne din raskhed; jeg havde nær sagt vildhed; så jeg blot undrer mig over, at du endnu ikke har gjort det). Der er der lejlighed til udmærkede målprøver, Asbjørnsen, Bjørnson, folkeviser o. s. v., alt norsk røre i dette årh. hører så at sige med! — Tænk om jeg gjorde det först!!

jul 86

Jeg havde tænkt en gang at sende lidt nye tidender fra mig (for du ved nok at jeres travle færd s. 52 derovre ikke giver mig ro at sove på Valhals brynje- hynder) men för jul er der ikke blevet noget af det, og nu er eksamen for dören, men alene at få den til side er et godt skridt nærmere til at komme ud at udrette noget.

Borgerlig set, jeg sidder og repeterer sproghist. og literaturhist. Blot skade man får så svare drömme derved; der slår „lys af Luefjælde“ — og dog skal man holde Valkyrjehestene i tömme, ti nu er det ikke stund til ridt over Gotefolket; planer om arbejder springer fræm (en målsaga for hvermand — nordisk sprog- og old-granskning i vort årh., dens sammenhæng med hele åndslivets gang, Grundtvigs stilling — og så ströjftog hist og her i det gamle — vor families saga [blot skrevet for familien] — — Jeg glæder mig til 6-ugers opgaven i magistergrad; så får man da noget at vie sin kraft.

Helt er jeg ikke gæmt for folk, hvad bl. a. Birkerød kan vidne. Jeg var på skolen i går aften. Jeg sendte en hilsen, med din søster, ad Askov til; hun sagde vist så omtrent, at i levede travlt (med kostgængere og skole m. m.) og levede godt [dette er ikke: overdådigt] og at jeres jul brås godt på hjæmmets, — og det skal jeg altsammen gærne tro.

Nu er min yngre søster, Ingeborg, hjæmme i julen, efter at hun har været ovre i Sverig som lærerinde i et par måneder (på en dansk gård), hun snakker en masse svensk „så man kan nästan må illa," har glemt at hun ikke kunde tåle at spise dit og dat, har glæmt kvindernes underkuelse og vist en del flere ting; hun er svært glad, når hun kan slå sine folder i Birkerød.

s. 53

6—1—87.

At du har haft mange „goromål“ kan jeg jo vide, siden der (mod vor gamle sædvane) ikke har ligget andre bøger på vej mellem dig og mig end den ene jeg har kommanderet til at rejse fræm og tilbage. Hvor vidt du farer om land, ser jeg i „Dagbl.“ idag, hvor du findes eller rettere et slags spøgelse af dig (i ham Barfods bog). Da det vist er anden gang jeg på slig vis ser dit spøgelse, siden jeg sidst så den virkelige dig. Dette stemmer med min almindelige erfaring, at tiden er overtroisk i adskillige måde[r].

10—1—87.

„En kritisk vurdering af de kilder som Saxo har benyttet til sin skildring af Danmarks oldhistorie (de 9 förste bøger)“, at skrive fra 10 jan. til 21 febr. Det var naturligvis den opgave jeg gik og ønskede mig. Jeg er allerede i den.

Lev vel.

Din
Axel Olrik.