Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1887-05-08)

[8—5—1887]

(Da jeg ikke har andet papir ved hånden, får jeg bruge denne lap).

Kære Holger Begtrup.

Med det samme jeg sender dig indlagte særtryk (som nu har ligget i Kleins bogtrykkeri i tre fjærdingår), må jeg bemærke, at jeg talte med Scheuer, som jeg opdagede jeg godt kendte fra forelæsninger, jeg havde blot glæmt navnet; han sagde, at det var urigtigt, jeg havde fået det. Det han havde sagt, var, at du havde det fra Wimmer og (beviset var:) at du havde brugt mine hæfter. Jeg sagde dertil, at det forholdt sig meget rigtigt; men at göre det til skolefag var Askovtanken, og det at lægge hovedvægten på ordforrådets historie var heller ikke Wimmers.

Din
Axel Olrik