Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1887-06-21)

Kære Holger Begtrup.
21—6—87.

Da anledningen til at dette brev løber af stabelen er at så vel jeg som nogle andre mennesker gerne vil vide, når der skal være møde på Askov, for at se, om vi kan få lagt vor ferieplan derefter, — så vil jeg begynde med at bede dig enten sende mig et par ord eller også anvende din indflydelse for at det lidt snart offentliggöres i H-bladet.

Nu ihar jeg ulejliget dig med en ting for min skyld, nu med en for jeres egen. Det arnemagnæanske legat plejer på ansøgning at skænke bøger af sit forlag til studerende (navnlig Islændere); men når i skrev en pæn ansøgning til kommissjonen om at få dem til skolens bogsamling (eller om du heller vil søge til dig selv; dog skulde jeg tro, at de er gavmildere mod skolen; søg i al fald ikke bægge dele på samme tid). Man kan jo i en ansøgning meddele at der så og så længe er meddelt undervisning i oldnordisk o.s.v., og at i har modtaget boggaver fra de og de offentlige indretninger, og sådan hvad der ellers kan tage sig ud, og så bede om så meget som mulig men dog antyde, hvad i helst vil have. Jeg sender dig indlagt listen over A. M. forlag; mærk mine oplysninger og klammer ved det, hvoraf der er nyere udgaver! udbed blandt andet de fotolitografiske udgaver.

Af videnskabelige tidender er der den, at Wimmers „runeskriftens opr.“ er kommet i stor tysk omarbejdelse, og at jeg er så hensunken i runer at jeg til slut vil undertegne mig (med svínrúnir og skiprúnir):.

sådan skrev man på Island i 16. Årh.

s. 59 Jeg tror for resten jeg har „fundet noget“ om Valdemarsrunerne („sprængd manz høk flypi tuvi bol“) og har ellers samlet en del ting imod Bjørn Magnusson Olsens antagelse af en islandsk runeskreven literatur i 12te årh. og „Torodd runemesters runereform“.