Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1887-08-29)

Kære Holger Begtrup.
29—8—87.

Da det lader til at vi ikke kan træffe hinanden (du var nemlig borte, da jeg igår kom til Birkerød i det öjemed), må jeg nok trods vor kortere afstand optage vores langtrækkende skyts, brevene.

Tak for sidst hos jer på Askov. Det var da dumt af mig, at jeg ikke havde sagt dig, at jeg tog hjæm med Knud Knudsen i nogle dage; men når alverden spör om, hvor man rejser hen, tror man til sidst at man har sagt alle det. Det har været noget af det bedste på min tur, de dage, jeg har tilbragt blandt bønder i Fyn, höjskolevenlige folk.

Ser du herind (hvis du vil have mig hjæmme en formiddag, må du helst lade mig det vide lidt i forvejen; da jeg ellers er på bibliotekerne), vil du finde mig i sproglige studier; dels har jeg studeret folkemål lidt, dels er jeg i lag med kendeordets historie: jeg har et par tanker i den retning, den ene, at det jyske kendeord æ er af nordisk ikke af tysk oprindelse, den anden, at kendeordets former i æ. svensk forudsætter de mere afslebne former i æ. dansk.

Ordforrådets historie har jeg lejlighedsvis gjort lidt ved, men ikke noget stort; skal vi nogensinde [ud-]give et sproghistorisk arbejde sammen, må vi dog hver være godt inde i alle de enkelte dele. Jeg har engang gået og tænkt på en letfattelig sprog s. 60 historie (i „folkelæsning“s form måske), hvor ordforrådets historie skulde have en fyldig plads. Det vilde kræve ret store ny studier især om ordforrådets omdannelse efter reformasjonen, også i dette årh. Jeg ved ikke om jeg för har skrevet dig til i den retning; men da jeg ikke for öjeblikket har noget nyt dertil, vil jeg lade det hvile i tavshed her.

Min Sakseoversættelse har nu hvilet siden forsommeren; men da var jeg også ret flittig med den. Det bliver dog snarere folkeviserne jeg tager fat först, fortsættelsen af Sv. Grundtvigs arbejde.

Har du kunnet arbejde noget sprogligt i din Birkerød-tid; der er vel 14 dage endnu för efterårsmødet.

Lev vel så længe til vi vel snart ses.

Din Axel Olrik.