Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1889-06-14)

Kære Holger Begtrup.
14—6—89.

Jeg vil ikke holde foredrag om de sønderjyske folkeviser; dertil egner æmnet sig ikke (eller: egner personen sig ikke, om du hellere vil). Jeg har for resten tænkt lidt paa et foredrag om folkeæventyrenes alder og oprindelse i Norden; men det skal i först have til næste år (jeg gör mig kostbar!) med det samme at vi sætter et tidsskrift igang.

Om 3dje filologmøde kommer ingen beretning, da der ikke er bevilget svenske statsmidler dertil. Storms foredrag, der som du ved gik ud på at vise at de fleste navne, som man hidtil tog for normanniske, er frankiske, og at af de sikre nordiske kan der vanskelig drages slutninger om nasjonaliteten — findes vist i årb. for nord. oldk. 1887 [jeg har ikke mit eksemplar hjemme]. Da Storm havde holdt foredraget, tog Tegnér hatten af for ham, og han har vist ikke svaret siden.

Det vilde være meget rart, om man talte sønderjysk på Askov; men jeg for mit vedkommende føler mer tilböjelighed til at stikke hovederne sammen end til at stå på talerstolen. En diskussjon om forholdene i Sønderj. må i jo for resten let kunne få i gang.

Din
Axel Olrik.

Du kunde nok svaret på spörsmålet om i ikke havde mage til oldsagerne; men dertil var du for russgalen, som svensken vilde sige. For ikke at overanstrænges må du være fri for at ønske Eline god rejse fra mig (det har jeg nemlig bedt mine fætre Hejbergerne at göre); men hils alle kværsædemændene fra din kværsiddende
A. O.