Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1890-04-24)

Kære Holger Begtrup.
24—4—90.

Det er rart at høre lidt fra dig, nu da du efter al den farten og kikken ud har slået [dig] lidt mere fast på Askov. Til lykke med den lille sidste småpige (Erik ufortalt); det er dog en stor vane i har til at blive flere, i måtte dog ellers ikke altfor hurtig vokse udaf huset.

At jeg har været glemsom eller sådan noget med brevskrivning over til dig, er indrömmet. Men når du opdager, at dette papir i umindelige tider har ligget med dit navn på, — så må jeg se at finde en anden grund til, at der ikke er blevet noget af at fortælle dig ordenligt om alt her. Men her er så meget og så spredt som optager mig. Jeg savner min gode gamle ensidighed; jeg kaster mig ikke fuldt ud i en enkelt virksomhed. Det som nærmest har været kælebarnet er min gennemgang af dansk literatur henne hos Gregersen, men så har der været folkeviseudgivelse (rigtignok mest korrekturer og desl.), jeg har læst noget literatur og jeg har drevet noget.

Bare jeg var af dem, havde jeg nær sagt, der dagen efter magisterkonferens kan sætte sig hen og arbejde på doktordisputas. Men nu er det gået tre år, siden jeg fik min; og der er ikke gjort noget virkeligt arbejde, som lige går løs derpå. Ja det er nu en lang snak til at kede dig med; og heller end at snakke skulde jeg arbejde. Ellers går jeg da i hundene.

Nu da til det egl. æmne, at du har taget sprogstudierne fat og tænker på Vid. selsk. prisopgave. Om den sidste vil jeg straks sige, at det er svært at nå prisen (Thorsen fik i 1888 kun „accessit“ med s. 75 200 kr. for sin opgave om det danske skriftsprogs oprindelse), og du vil meget vanskelig kunne nå målet, hvis du i stort omfang har timer på skolen. — Thorsen skal op til magistergrad nu, begynder på den store opgave 1ste maj, bliver færdig med det hele til udgang af september; når det er ovre, ligger det jo nær for ham at tage fat på opgaven; jeg skal ved lejlighed spörge ham. Lübbens handwörterbuch (indeholder flere artikler end den store) har du her titlen på; den roses meget. Andre hjælpemidler kan jeg ikke sige dig; men skal ved lejlighed have det i tanke.

Beretning om 3. filologmøde bliver ikke udgivet (mgl. statsunderstøttelse). — Sv. Fskr. har jeg ikke fået undersøgt; det skal ske. — Asta er godt norsk; kunde måske dog stamme fra Suhms nordiske fortællinger eller fra en romance fra århs. slutning.

At besvare Vidssk. opgave er som sagt vanskeligt. Kun hvis din drift dertil er stærk, kan jeg egl. råde dig til at give dig i lag med opgaven; ellers må du hellere, skulde jeg tro, sætte dig snævrere grænser, udarbejde en eller nogle enkelte afhandlinger om enkelte punkter til Arkiv for nordisk filologi (om enkelte grupper af fremmedord, fagord e. l.) og at arbejde til engang at skrive en almindelig, populær sproghistorie. Men om alt det, og om hvordan studierne skal drives, var det langt bedre at tale mundtlig. Kommer du herover lidt imellem skoletiderne er det godt. Ellers spör; og jeg skal svare som bedst jeg kan.

God lykke til arbejdet.

Hils Johanne særlig på Astas vegne.

Din
Axel Olrik.