Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1891-04-12)

Kære Holger Begtrup.
12—4—91.

Jeg har længe været i vej med at skrive til dig; men jeg kan måske undskylde mig med at jeg nu har fået lidt bedre tid til brevskrivning end jeg ellers har haft. Sagen er at jeg har siddet og skullet være flittig med min doktordisputas om Sakses kilder (ɔ: oldhistorien), og arbejdet var nær ved at vokse mig helt over hovedet. Nu har jeg fået selve disputasen færdig; den kommer til at udgöre den förste og mindre halvdel af det hele stof. Den gennemgår Sakses oldhistorie for at adskille islandske kilder (fornaldarsagaer) fra danske sagn. Jeg gennemgår da en række forskellige forhold: skueplads, stedfæstelser, religiøse forestillinger, kultur o. s. v. for at påvise de to modsætninger overalt; dernæst sproglige grunde på samme måde. Kun et par sagn kommer jeg til at behandle udførligere, deriblandt Baldersagnet. Nu kan du være nysgerrig! Lad mig nu ikke rose mig for meget. Jeg er forberedt på at der, af andre grunde, går et år för sagen er helt færdig; så du skal ikke fortælle folk om det endnu. Det meste af and[en] del af mine Saksestudier har jeg da også skreven; jeg troede jeg vilde haft det med i min disputas, men det blev for vidtløftigt. Der er sammenligninger med fornaldarsagaer og med folkeæventyr som fylder en del. For resten har jeg også fået fat i det latinske udtog af den tabte Skjoldungasaga; det skal naturligvis udgives med en interessant indledning; så du kan se jeg lider ikke mangel på æmner for tiden.

Hans sidder også og skriver på sin disputas „kongemagt og kirkemagt i Danmark i den ældre middelalder“. Vi venter at komme til at disputere på samme tid. Ingeborg sidder i læsning til almuelærerindeeksamen. Dagmar lægger sig ivrigt efter maleri. Når jeg endnu meddeler, at en ung rødhåret svend ved s. 78 navn Jörgen, der skal være student næste sommer, er bleven konfirmeret inden påske, har jeg vist udtomt familiens mærkværdigheder. — Så kan du engang lade høre fra dig, hvor det går med dit og med dat.

Da du vel endnu er höj skoleforeningens kasserer, sender jeg, samtidig hermed, et lille bidrag til den under din adresse; men vil du sörge for at jeg ikke kommer på tryk for det.

Hils i dit hjem og hils venner på skolen fra

din
Axel Olrik.